Intézmények

Intézményeink
Könyvtár:

A könyvtár az 1960-as évek óta működik községünkben.. 2004- ben a közösségi házba költözött, ezzel lehetőség nyílt az egész napos nyitva tartásra. A falu lakóinak 30%-a rendszeres könyvtárlátogató. A könyvtárban lehetőség van Internet használatra, tévénézésre, videózásra, zenehallgatásra, különböző programok lebonyolítására.  Évente átlagosan 150.000 Ft-ot fordítunk állománygyarapításra. A könyvtár fenntartója az önkormányzat Bővítési terveink között a folyóirat, napilap olvasási lehetőség biztosítása szerepel. Mint nyilvános könyvtár a település közművelődési könyvtáraként a lakosság általános tájékozódásához, művelődéséhez, a tanuláshoz, a szakmai munkához, az igényes szórakozáshoz szükséges dokumentumok és szolgáltatások biztosítása.

Alaptevékenysége:

•  Gyűjteményét a helyi igényeknek megfelelően folyamatosan fejleszti, megőrzi, feltárja, gondozza, és rendelkezésre bocsátja;

•  tájékoztatja a könyvtár és dokumentumainak szolgáltatásáról

•  biztosítja más könyvtárak állományának szolgáltatásainak elérését;

•  részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében.

A könytár használata:

1. Ingyenes alapszolgáltatások:

•  a könyvtárlátogatás;

•  a könyvtár helyben használata;

•  az állományfeltáró eszközök használata;

•  információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól

 

Művelődési Ház:

A 60-as években az akkori fiatalság társadalmi munkában építette fel,1991-ben lett felújítva. Itt kapott helyet az Ifjúsági és a Nyugdíjas klub, valamint a kábeltévé hálózat fejállomása. A Művelődési Ház programjai között szerepelnek a / falunap, farsang, anyáknapja, gyereknap, idősek napja, búcsúbál és karácsonyi ünnepély, egyéb rendezvények/.

Mekényesi Teleház:

Mekényes Baranya megye északi részében helyezkedik el, 350 lakosú kis község speciális adottságokkal és gondokkal. Településünkön a legnagyobb problémát a munkanélküliség jelenti. A fiatal pályakezdők, és a felnőtt lakosság nagy része elhelyezkedési gondokkal küzd. Ebből következő anyagi és életviteli problémák nehezítik a közéletbe való bekapcsolódásukat. Községünkben nincs iskola, óvoda és nem rendelkezünk önálló jegyzőséggel, így a lakosságnak a kisebb-nagyobb hivatalos ügyeik elintézésére Mágocs községbe kellett utazniuk. A lakosság igényeinek kielégítésére alakult meg a Teleház, mely szolgáltatásaival teljesebben segíti az itt élő emberek mindennapi életét. A TELEHÁZ 1997.december 1-én kezdte meg működését az Önkormányzat által biztosított különálló épületben, bútorokkal, és az akkor kiírt pályázaton nyert gépekkel, berendezésekkel. A TELEHÁZ 2 fő főállású részmunkaidos (4 órás) alkalmazottal működik napi 2×4 órás nyitva tartással, igény szerint a rugalmas nyitva tartást is biztosítani tudjuk. Az alkalmazottak munkaköre a TELEHÁZ vezetése, irányítása és az ezzel kapcsolatos összes munkák elvégzése. A TELEHÁZ tevékenységének, szolgáltatásainak bemutatása: Teleházunk a helyi szociális ellátási formák központja. Szolgáltatási kínálatunkat folyamatosan a helyi igényekhez igazodva alakítjuk. Legfontosabb célunk egy közvetítőszerep betöltése, információs központ létrehozása, mely láncszem a „hivatalok” valamint a lakosság között. A teleházat elsősorban a gyerekek, a munkanélküliek, nyugdíjasok, helyi és vidéki vállalkozók látogatják, Legszélesebb körben az irodai- és szociális szolgáltatásainkat veszi igénybe a helyi lakosság.

Irodai szolgáltatásaink:

–Helyi hírlap szerkesztése, ( Önkormányzati, területi hírek, közérdekű információk, teleház aktuális programjai és szolgáltatásai) mely negyedévente jelenik meg.

–Internet elérési és elektronikus levelezési lehetőség a lakosság számára

–Irodai szolgáltatások (pl. telefon, fax, fénymásolás)

–Számítógépes munkák elvégzése (kérelmek, hivatalos iratok és beadványok gépelése, szerkesztése

–Egyszerű adóbevallások elkészítése

–Pályázatok elkészítése

–Meghívók, szórólapok, plakátok készítése

Szociális célú szolgáltatásaink:

–Ügyintézési segítségnyújtás, közreműködés : Segítségnyújtás a napi közügyek elintézésében (TB, nyugdíj kérelmek és ezzel kapcsolatos papírok kitöltése, segélyek, támogatási lehetőségek, ügyintézési módok, lakossági telefonok elofizetések megrendelése, szerződések kitöltése, stb.)

–Közhasznú tájékoztatás, tanácsadás:

a TELEHÁZ-ban és a falu több pontján elhelyezett nagyméretu faliújság használata, karbantartása, mely a helyi és civil hirdetések, elhelyezésére szolgál helyi adatbázis létrehozása: helyi telefonkönyv készítése közérdekű telefonszámok jegyzékével, hivatalok, szervezetek, vállalkozók név és címjegyzéke, autóbusz és vonat menetrendek, helyi jogszabályok, CD jogtár és Törvénytár használata, orvosok rendelési és ügyeleti ideje Az elmúlt évekbe a gyerekek programjai, valamint a munkanélküliek képzése, és munkába állítása kapták a legnagyobb hangsúlyt, a jövőben is ezt szeretnénk folytatni.

–Munkanélküliek álláshoz jutásának segítése : /Tanfolyamokon való részvétel segítése, pl. utaztatással /Munkaügyi Központ támogatásával

–Gyermekek tanulásának segítése és a szabadidő hasznos eltöltése :

Hátrányos helyzetű gyerekek tanulásának segítése, korrepetálása, melyhez nagy segítséget nyújt a számítógép, igény esetén pótvizsgára való felkészítés.

-játszóház, mely évek óta folyamatosan nagy sikerrel működik. Elsősorban iskolai szünetekben teljes kihasználtságú, Különböző szabadidős programok szervezésével / heti 3-4 alkalommal, pl.: só-lisztgyurmázás, origamizás, festés, gyöngyfűzés, stb az elkészült tárgyakból kiállítást rendezünk

–A gyerekek tágabb körű oktatására, valamint a lakosság használatára jelenleg három számítógépünk van, melyek közül kettőt az Informatikai és Hírközlési Minisztérium által kiírt eMagyarország pont pályázatán nyert a település

 

A számítógép kihasználtsága szinte 100%-os, a nagykihasználtság miatt félórás időbeosztással térítésmentesen használhatják.

Szociális ügyintézési támogatás

–Szociális földprogramban való részvétel megszervezése, lebonyolítása

–Idős emberek gondozása (egyedülálló idős személynek bevásárlás, házhozszállítás, ebédszállítás ) a falugondnok segítségével.

–Orvosi vények összegyűjtése, kiváltása a falugondnok segítségével, majd a gyógyszerek kiosztása, igény esetén házhozszállítása

–Szociális segélyek megfelelő felhasználásának segítése

Megtakarítást segítő szolgáltatás

– olcsó könyvek árusításának megszervezése és lebonyolítása negyedévenként,

-keres-kínál szolgáltatás

Egyéb tevékenységeink:

 –A helyi kábel TV karbantartási díjának beszedése, újabb bekötések intézése

–”Marhalevél” kiállítása és irányítása helyben az állattartók kérésére

–Helyi árusítás – saját képeslap

–Programok szervezése és lebonyolítása közösen együttműködve a kultúrfelelőssel: Falunap, gyermeknap, karácsonyi ünnepély, farsang stb.

–Kirándulások, színházlátogatások szervezése

A jövőben az eddigi szolgáltatásainkat szeretnénk bővíteni, és magasabb színvonalat nyújtani. Terveink megvalósulásában igen nagy szerepet kap a technikai felszerelésünk bővítése, fejlesztése, mely az elmúlt évben az anyagi lehetőségek miatt maradt el. A TELEHÁZ az összes szolgáltatását térítés nélkül végzi, hogy a valóban rászorulók is megkapják az őket megillető ellátást, illetve szolgáltatást. A Mekényesi Teleházat a helyi önkormányzat működteti és tartja fenn. a Falugondnoki Szolgálattal, és az Önkormányzattal szorosan együttműködve azon dolgozunk, hogy a kisközségünk hétköznapjait szebbé, fejlődését jobbá tegyük.

A Digitális Jólét Programról

A Teleház és könyvtár számítógépes részlege Digitális Jólét Program Pontként is üzemel, ahol saját számítógépes infrastruktúránkon túl – sikeres pályázatunknak köszönhetően – az alábbi eszközök vehetők igénybe:

  • 3 db laptop és a szükséges szoftverek
  • 2 db tablet
  • 2 db okostelefon
  • 1 db multifunkcionális eszköz (nyomtató, fax, fénymásoló)
  • 1 db beltéri Wifi Access Point és amennyiben szükséges power injector
  • 1 db kültéri WiFi Access Point és amennyiben szükséges power injector
  • 1 db router

Az ezekhez kapcsolódó szolgáltatásaink mindig is jelen voltak a könyvtárban, hiszen korábban már eMagyarország Pontként is elkötelezettek voltunk a lakosság internethasználatának népszerűsítésében, például ilyen formákban: segítségnyújtás az önálló internetes keresés és hozzáférés gyakorlati ismereteinek elsajátításában, segítségnyújtás a digitális ügyintézésben (Erzsébet-programBursa Hungarica, online számlabefizetés, repülőjegy-vásárlás, apróhirdetés stb.), a közösségi oldalak használatában.

A DJP Hálózat célja az, hogy a Digitális Jólét Program Ponttal (DJP Pont) rendelkező településeken élők a helyi Digitális Jólét Program Mentor (DJP Mentor) segítségével minél egyszerűbben, és minél gyorsabban ismerjék fel a digitális világhoz való csatlakozás előnyeit (munkaerőpiaci versenyképesség erősítése, esélyegyenlőség növelése, életminőségük javítása stb.).

DJP Pontunk szolgáltatásai 

A Teleház tagja a DJP Pontok hálózatának.

Szolgáltatásaink: internethasználat, számítógép-használat (szövegszerkesztés, táblázatkezelés, prezentáció-készítés), mentés külső adathordozóra, CD-DVD írás, nyomtatás, szkennelés, fénymásolás, faxolás, könyvtári szolgáltatások, könyvtárközi kölcsönzés, rendezvények, gyermekprogramok egyéni segítségnyújtás a DJP Pont használóinak.

Nyitvatartási idő

A szolgáltatásokat a Teleház teljes nyitvatartási idejében igénybe lehet venni.

Hétfőtől – Péntekig: 7.00-12.00  és 13.00-16.00

Elérhetőségek: Mekényes Község Önkormányzat – Teleház

7344 Mekényes, Fő u. 115.

72/459-672

www.onkormanyzat@mekenyes.hu

DJP MENTOR: Tolnay Tünde [ID 1558]

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.