Tájékoztató szociális tüzelőanyag-támogatás igényléséről

Letölthető anyagok: 

Mekényes Község Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtott be a belügyminiszter pályázati felhívására települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás igényélése céljából. A belügyminiszter 2020. szeptember 22-én támogató döntést hozott, így Mekényes Község Önkormányzata

42 erdei m3 keménylombos szociális tűzifa vásárlására kapott támogatást.

A kérelem benyújtásának feltétele nincs, a kérelmet bárki benyújthatja, aki tűzifával fűthető ingatlanban él.

A kérelmeket

2020. október 14. napjától

2020. november 13. napjáig

lehet benyújtani a Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatalban, vagy a Mekényesi Ügyfélszolgálaton.

 A kérelem elbírálását segíti, ha a jövedelemről szóló nyilatkozatot („zöld vonalas” nyugdíj igazolás), illetve az aktív korúak ellátására, időskorúak ellátására való jogosultságról szóló határozat másolatát csatolják, vagy az iratot a kérelem benyújtásakor bemutatják. 

 A határidő elmulasztása jogvesztő.

  A kérelmeket legkésőbb a benyújtásra nyitva álló határidő utolsó napját követő 30 napon belül – azaz 2020. december 13. napjáig- a Mekényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el.

 A szociális célú tüzelőanyag átvételét a jogosult a rendelet mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja. A tüzelőanyag házhoz-szállításáról legkésőbb 2021. február 15. napjáig az Önkormányzat térítésmentesen gondoskodik.

 A kérelem nyomtatvány a Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatalban, a Mekényesi Ügyfélszolgálatán és a www. mekenyes.hu honlapon elérhető.

További tájékoztatást nyújt: Stadlerné Dósa Anita ügyintéző (72/451-110 /18 mellék; szoc@magocs.hu).

Mekényes, 2020. október 8.

Schild Róbert sk.

polgármester

 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2021/2022. tanév

Letölthető csatolmányok:

A típusú pályázati felhívás: letöltés (pdf)

B típusú pályázati felhívás: letöltés (pdf)

 

Mekényes Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2021. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2020/2021. tanév második és a 2021/2022. tanév első félévére vonatkozóan

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása.

Az „A” és „B” típusú pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:

2020. november 5.

Az „A” és „B” típusú pályázati kiírásról további információt olvashatnak a www.emet.gov.hu/hatter_1/bursa_hungarica és a www.magocs.hu honlapokon, továbbá információt kérhetnek a Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatalban Lindauer- Bakó Bernadettnél a 06/72/451-110/18-as telefonszámon és a szoc@magocs.hu – e-mail címen.

 

Bursa Hirdetmény Mekényes

Tájékoztató a 2020. május 4-én hatályba lépő rendelkezésekről

A kapcsolódó Kormányrendeletek a Magyar Közlöny 96. számában az alábbi linken megtekinthetők:

https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/9c64e7fe063b644848c7a154b073c481466b4362/megtekintes

A Tájékoztató pdf formában letölthető

 

Tájékoztató_20200430

TÁJÉKOZTATÁS- óvodai és bölcsődei ügyeleti ellátás biztosításáról 2020. március 30-tól

TÁJÉKOZTATÁS

 

A Mágocsi Óvodafenntartó Társulás elnöke

2020. március 18. (szerda) napjától az országos veszélyhelyzet fennállásáig

Mágocsi Tündérkert Óvoda-Bölcsődében

rendkívüli szünetet

és

Mágocsi Tündérkert Óvoda-Bölcsődében

2020. március 30. napjától

óvodai és bölcsődei ügyeleti ellátás biztosítását rendelte el

az alábbiak szerint:

 

  • Óvodai és bölcsődei ügyeleti ellátás azoknak a gyermekeknek biztosítható, akiknek szülei mindketten -vagy egyedülálló szülő esetén a szülői felügyeletet ellátó szülő – kötelesek dolgozni a munkahelyükön és erről munkáltatói igazolást csatolnak, valamint a gyermek elhelyezését más módon nem tudják biztosítani.
  • Otthoni munkavégzés elrendelése (home office) esetén nem biztosítható az ügyelet.
  • Az igényt a Mágocsi Tündérkert Óvoda-Bölcsőde intézményvezetőjénél kell jelezni, a munkáltatói igazolást hozzá kell benyújtani. Az ügyelet biztosításáról az intézményvezető dönt. Elérhetősége:

Simonics Alajosné  20/566-3476

Az igényeket első körben legkésőbb 2020. március 27-én 9 óráig szíveskedjenek jelezni, hogy a hétfői, intézményben történő étkeztetéshez szükséges intézkedéseket meg tudjuk tenni.

  • Az ügyeleti ellátást 6:30- 16:30-ig, kiscsoportos (max 5 gyerek/csoport) formában kell biztosítani.

 

A tájékoztató és a határozat megtekinthető az intézmény székhelye szerinti önkormányzat honlapján:

http://www.magocs.hu/index.php/2020/03/24/tajekoztatas-ovodai-es-bolcsodei-ugyeleti-ellatas-biztositasarol-2020-marcius-30-tol/

 

Mekényes, 2020. március 24.

Schild Róbert polgármester

polgármester

Tájékoztatás_pdf