Tájékoztató háztartási támogatás igényléséről

Letölthető tájékoztató

Letölthető kérelem (pdf)          Letölthető kérelem (szerkeszthető, docx)

TÁJÉKOZTATÓ

háztartási támogatás igényléséről

 

Mekényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete háztartási támogatást nyújt annak az életvitelszerű mekényesi állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező családnak, akinek családjában az egy főre eső jövedelem a 80 000 Ft-ot nem haladja meg, és szociális tűzifa támogatásban tárgyévben benyújtott kérelme alapján nem részesült.

A támogatás mértéke háztartásonként legalább 10 000 Ft, de legfeljebb 30 000 Ft. A támogatás mértékét a Képviselő-testület állapítja meg a rendelkezésre álló keret, valamint a család egy főre jutó jövedelme és az eltartott személyek számának figyelembe vételével.

A támogatást a háztartás valamely nagykorú tagja kérelmezheti. A kérelem egyszemélyes háztartás esetén is benyújtható. A támogatás háztartásonként egy személy számára állapítható meg.

A kérelmeket a támogatásról szóló, Mekényes Község Önkormányzata által közzétett felhívás közzétételét követő 15 napon belül lehet benyújtani a 7. melléklet szerinti formanyomtatványon a Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén, vagy a mekényesi állandó ügyfélszolgálatán. A határidő elmulasztása jogvesztő.

 

A kérelmek benyújtására

2022. november 17. napjától 2022. december 1. napjáig

van lehetőség a Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatalban, vagy a Mekényesi polgármesteri hivatalban.

A kérelemhez a háztartásban élő személyek előző havi nettó jövedelmének igazolását kell csatolni. Hiánypótlásra nincs lehetőség.

A kérelmeket a képviselő-testület bírálja el úgy, hogy a támogatás kifizetése legkésőbb tárgyév december 31. napjáig megtörténhessen. A háztartási támogatás pénzbeli támogatás.

További tájékoztatást nyújt: Stadlerné Dósa Anita ügyintéző (72/451-110 /18 mellék; szoc@magocs.hu).

Mekényes, 2022. november 16.

 

László-Legedi Jánosné sk.

polgármester

Népszámlálás pótösszeírás időpontja és helyszíne

Letölthető plakát

Tájékoztatás népszámlálás pótösszeírásról

 

A 2021. évi népszámlálásról szóló 2018. évi CI. törvény (a továbbiakban: Törvény), valamint a 2021. évi népszámlálás végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokról szóló 362/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) alapján Magyarországon  2022. október 1. és 2022. november 28. napja között népszámlálás kerül végrehajtásra.

A népszámlálás, az adatok összeírása a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) szakmai irányításával történik.

A pótösszeírásra az interjús adatfelvételi szakaszt (terepmunkát) követően 2022. november 21. és 2022. november 28. között kerül sor. A Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének (a továbbiakban: Jegyző), mint helyi népszámlálási felelősnek a feladata, hogy megszervezze a pótösszeírás lebonyolítását, melynek során meghatározza a pótösszeírás feltételeit, így annak helyszínét és ügyfélfogadási idejét.

 

Mágocs, Alsómocsolád, Mekényes és Nagyhajmás települések esetén a pótösszeírás helyszíne:

Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal

(7342 Mágocs, Szabadság utca 39.)

 

A pótösszeírás időszaka:

2022. november 21-től 2022. november 28-ig tart.

 

A pótösszeírás ügyfélfogadási ideje:

hétfőtől csütörtökig: 9-12 óráig és 13-16 óráig

pénteken 9-12 óráig

szombaton és vasárnap 10-12 óráig

Hétvégén előzetes időpont egyeztetés szükséges!

A számlálóbiztos: Lindauer-Bakó Bernadett, elérhetősége: +36 20/563-9198

 

A pótösszeírási időszakban az összeírásból kimaradt személyeknek kell jelentkezniük a Jegyzőnél.

 

A pótösszeírásban résztvevő adatszolgáltatónak meg kell adnia a kimaradt személy háztartásának címét, függetlenül attól, hogy eredetileg a cím a település mely körzetében volt megtalálható. Minden címen ki kell tölteni a lakáskérdőívet (már összeírt háztartásból kimaradt személy esetében akár újból) és annyi személyi kérdőívet, ahány személyt korábban nem írtak össze. Amennyiben a háztartásban élő valamennyi személy kimaradt, abban az esetben a lakás kérdőív mellett minden személyről fel kell venni személyi kérdőívet.

A Törvény 3. § (1) bekezdése értelmében az adatszolgáltatás kötelező.

 

Felhívom szíves figyelmüket, hogy a pótösszeírási időszak lezárását követően már nincs lehetőség újonnan jelentkező személyek összeírására!

 dr. Morvay Klaudia

jegyző

KSH_nepszamlalas_2022_potosszeiras_plakat_221108_kitölt

Tájékoztatás a népszámlálásról

Letölthető felhívás – pdf

Letölthető plakát – pdf

KSH_nepszamlalas_2022_nepszerusito_plakat_20221010 (1)

 

Tisztelt Lakosság!

 

 

A KSH felkérése alapján tájékoztatom Önöket és felhívom a figyelmet arra, hogy már csak

2022. október 16-án éjfélig

van lehetőség a népszámlálási kérdőív interneten történő önálló kitöltésére.

 

A népszámlálási kérdőív kitöltése egy 2-3 fős család esetében mindössze fél órát vesz igénybe. Az online kitöltés a legkényelmesebb, leggyorsabb módja a törvény szerint kötelező adatszolgáltatásnak.

Mindenki, aki online tölti ki a népszámlálási kérdőívet, nyereményjátékban vehet részt. Ehhez nem kell mást tenni, mint a kérdőív beküldése előtt regisztrálnia kell a nyereményjátékra. A KSH az online kitöltés időszaka alatt naponta öt darab, egyenként 100 000 forint értékű, általános felhasználású vásárlási utalványt sorsol ki a kérdőívet kitöltő és a nyereményjátékra regisztráló háztartások között.

A népszámlálási kérdőív a belepes.nepszamlalas2022.hu weboldalon tölthető ki. A kérdőív önálló, online kitöltéséhez egy egyedi 12 jegyű belépési kódra van szükség, amely a szeptember végén, postán megküldött felkérőlevélben szerepel. Amennyiben a felkérőlevél elveszett, vagy nem érkezett meg, új belépési kódot a belepes.nepszamlalas2022.hu oldalon lehet igényelni, ügyfélkapus azonosítást követően. Az igénylés során az elektronikus űrlapon meg kell adni az igénylő e-mail címét, amelyre a kód megérkezik, valamint azt a lakcímet, amelyre vonatkoztatva a kérdőívet ki kívánják kitölteni. Aki rendelkezik ügyfélkapuval, tud igényelni belépési kódot olyan rokona, ismerőse számára is, akinek nincs ilyen lehetősége.

Akinek a népszámlálási kérdőív kitöltése során segítségre van szüksége vagy kérdése merül fel, a www.nepszamlalas2022.hu oldalon részletes információkat talál, ezen kívül felhívhatja a népszámlálás ingyenes, információs vonalát, a +36–80–080–143-as telefonszámot.

Fontos, hogy a kitöltés végeztével kapott, a kitöltést igazoló kódot mindenki őrizze meg, mert azzal igazolható, hogy valóban megtörtént az online válaszadás, ki lettek töltve a kérdőívek.

Mindazokat, akik nem élnek az online, interneten történő kitöltés lehetőségével – akár azért, mert nem tudják a kérdőívet interneten kitölteni, vagy nem szeretnék az interneten teljesíteni a kötelező statisztikai adatszolgáltatást-,

2022. október 17. és november 20. között

számlálóbiztosok keresik fel személyesen.

 

A népszámlálás akkor lesz sikeres, ha minden Magyarországon élő ember kitölti a kérdőívet.

Közreműködésüket köszönöm!

 

Mekényes, 2022. október 11.

dr. Morvay Klaudia

jegyző