Tájékoztató a mekényesi Helyi Választási Bizottság által nyilvántartásba vett jelöltekről

A 2019. augusztus 28-án megalakult Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően, a megfelelő számú ajánlással rendelkező jelölteket a 2019. október 13. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választására, valamint települési német nemzetiségi önkormányzati képviselők és települési roma nemzetiségi önkormányzati képviselők választására nyilvántartásba vette.

Az ajánlóívek kiadására 2019. augusztus 24. napjától volt lehetőség. Az ajánlóívek leadásának határideje: 2019. szeptember 9. hétfő, 16 óra volt.

Az ajánlóívek leadását követő 4 napon belül kellett döntést hoznia a Helyi Választási Bizottságnak a jelöltek nyilvántartásba vételéről. A Bizottság 2019. szeptember 9-én este minden benyújtott nyilvántartásba vételi kérelmet elbírált, majd a jelöltek szavazólapon való megjelenési sorrendjét kisorsolta.

 

A Bizottság határozatai megtekinthetők a Helyi Választási Irodában, valamint a www.mekenyes.hu oldalon itt:

http://mekenyes.hu/hatarozatok-kozlemenyek-hvb/

 

A nyilvántartásba vett jelöltek a Helyi Választási Bizottság üléseinek dátuma szerint: 

2019. szeptember 5.

Schild Róbert – polgármesterjelölt, független, társadalmi megbízatású

Jójárt Endréné – képivselőjelölt, független

Siska Zoltán – képviselőjelölt, független

2019. szeptember 9.

Rinkens Astrid Dorothea – képviselőjelölt, független

Hős-Nagyné László-Legedi Adél – képviselőjelölt, független

Siska-Laufer Kitti – képviselőjelölt, független

Danajlovits Kamilla – képviselőjelölt, független

László-Legedi Jánosné – képviselőjelölt, független

Schild János Róbert – képviselőjelölt, független

Schild János Róbertné – képviselőjelölt, független

Zámbó László – képviselőjelölt, független

Vaskó Lajosné – képviselőjelölt, független

László-Legedi Kornélné – polgármesterjelölt, független, elutasítás

 

TÁJÉKOZTATÓ – A választópolgárok által benyújtható kérelmek határidejéről és a benyújtás módjáról

Kérelmek letölthetők itt:

http://www.mekenyes.hu/valasztopolgaroknak/

Elektronikusan benyújthatók itt:

https://www.valasztas.hu/kerelmek-magyarorszagi-lakcimmel-rendelkezoknek

Választópolgároknak- fülhöz szöveg

Hirdetmény – Lakossági fórum! (2019. március 20.)

HIRDETMÉNY

Mekényes Község Önkormányzata a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően megkezdte a településképi rendelet megalkotását. A dokumentum elkészítéséhez szükséges eljárás során Mekényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 11/2017. (VII.26.) önkormányzati rendelete alapján

lakossági fórumot kell tartani.

 

A lakossági fórum helye: Polgármesteri Hivatal  7345 Mekényes, Fő u. 115.

Ideje: 2019. március 20. 16:30-óra.

A fórumon az érdeklődő lakosságot a települési főépítész tájékoztatja a településképi rendelet elkészítésének menetéről, annak jogszabályi hátteréről.

A dokumentum készítésével kapcsolatosan kérdések és javaslatok tehetők a helyszínen szóban és írásban, vagy legkésőbb 2019. március 28. napjáig írásban.

A véleményeket Mekényes Község polgármesteri hivatalához személyesen, postai (7344 Mekényes, Fő utca 115.) úton, vagy a muszak@magocs.hu e-mail címre kell beküldeni.

A településképi rendelettervezettel kapcsolatos további információ a www.mekenyes.hu oldalon található.

Megjelenésükre számítunk.

Schild Róbert
polgármester

 

Tájékoztató a jelöltek ajánlásáról és bejelentéséről

Letölthető nyomtatványok:

A4 / Ajánlóív igénylése jelölt ajánlásához [PDF, 254 KB]
E2 / Egyéni jelölt bejelentése [PDF, 245 KB]
P3 / Jelölő szervezet bejelentése [PDF, 173 KB]

tajekoztato-a-jeloltek-ajanlasarol