Tájékoztató szociális tüzelőanyag-támogatás igényléséről

Letölthető anyagok: 

Mekényes Község Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtott be a belügyminiszter pályázati felhívására települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás igényélése céljából. A belügyminiszter 2020. szeptember 22-én támogató döntést hozott, így Mekényes Község Önkormányzata

42 erdei m3 keménylombos szociális tűzifa vásárlására kapott támogatást.

A kérelem benyújtásának feltétele nincs, a kérelmet bárki benyújthatja, aki tűzifával fűthető ingatlanban él.

A kérelmeket

2020. október 14. napjától

2020. november 13. napjáig

lehet benyújtani a Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatalban, vagy a Mekényesi Ügyfélszolgálaton.

 A kérelem elbírálását segíti, ha a jövedelemről szóló nyilatkozatot („zöld vonalas” nyugdíj igazolás), illetve az aktív korúak ellátására, időskorúak ellátására való jogosultságról szóló határozat másolatát csatolják, vagy az iratot a kérelem benyújtásakor bemutatják. 

 A határidő elmulasztása jogvesztő.

  A kérelmeket legkésőbb a benyújtásra nyitva álló határidő utolsó napját követő 30 napon belül – azaz 2020. december 13. napjáig- a Mekényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el.

 A szociális célú tüzelőanyag átvételét a jogosult a rendelet mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja. A tüzelőanyag házhoz-szállításáról legkésőbb 2021. február 15. napjáig az Önkormányzat térítésmentesen gondoskodik.

 A kérelem nyomtatvány a Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatalban, a Mekényesi Ügyfélszolgálatán és a www. mekenyes.hu honlapon elérhető.

További tájékoztatást nyújt: Stadlerné Dósa Anita ügyintéző (72/451-110 /18 mellék; szoc@magocs.hu).

Mekényes, 2020. október 8.

Schild Róbert sk.

polgármester

 

Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.