Tájékoztató háztartási támogatás igényléséről

Letölthető tájékoztató

Letölthető kérelem (pdf)          Letölthető kérelem (szerkeszthető, docx)

TÁJÉKOZTATÓ

háztartási támogatás igényléséről

 

Mekényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete háztartási támogatást nyújt annak az életvitelszerű mekényesi állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező családnak, akinek családjában az egy főre eső jövedelem a 80 000 Ft-ot nem haladja meg, és szociális tűzifa támogatásban tárgyévben benyújtott kérelme alapján nem részesült.

A támogatás mértéke háztartásonként legalább 10 000 Ft, de legfeljebb 30 000 Ft. A támogatás mértékét a Képviselő-testület állapítja meg a rendelkezésre álló keret, valamint a család egy főre jutó jövedelme és az eltartott személyek számának figyelembe vételével.

A támogatást a háztartás valamely nagykorú tagja kérelmezheti. A kérelem egyszemélyes háztartás esetén is benyújtható. A támogatás háztartásonként egy személy számára állapítható meg.

A kérelmeket a támogatásról szóló, Mekényes Község Önkormányzata által közzétett felhívás közzétételét követő 15 napon belül lehet benyújtani a 7. melléklet szerinti formanyomtatványon a Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén, vagy a mekényesi állandó ügyfélszolgálatán. A határidő elmulasztása jogvesztő.

 

A kérelmek benyújtására

2022. november 17. napjától 2022. december 1. napjáig

van lehetőség a Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatalban, vagy a Mekényesi polgármesteri hivatalban.

A kérelemhez a háztartásban élő személyek előző havi nettó jövedelmének igazolását kell csatolni. Hiánypótlásra nincs lehetőség.

A kérelmeket a képviselő-testület bírálja el úgy, hogy a támogatás kifizetése legkésőbb tárgyév december 31. napjáig megtörténhessen. A háztartási támogatás pénzbeli támogatás.

További tájékoztatást nyújt: Stadlerné Dósa Anita ügyintéző (72/451-110 /18 mellék; szoc@magocs.hu).

Mekényes, 2022. november 16.

 

László-Legedi Jánosné sk.

polgármester

Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.