Tájékoztató a jelöltajánlással, jelöltek bejelentésével kapcsolatos tudnivalókról

Letölthető pdf

Tájékoztató

a jelöltajánlással, jelöltek, jelölő szervezetek bejelentésével kapcsolatos tudnivalókról

 

Mekényes Község Helyi Választási Bizottsága a 2/2022. (IV. 11.) HVB határozatával Mekényes községben az időközi polgármester -választást 2022. június 26. napjára (vasárnap) tűzte ki.

 

Az időközi választáson jelölt lehet

 • független jelölt
 • jelölő szervezet (párt, egyesület, nemzetiségi szervezet) jelöltje.

 

A polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a HVI vezetője közlemény útján állapítja meg és hozza nyilvánosságra a szavazást megelőző 66. napon.  Mekényesre 2022. június 26. napjára kitűzött időközi polgármester -választással kapcsolatban 2022. április 21-én közzétett hirdetmény szerint:

Választópolgárok száma 2022. április 20-án: 252
Ajánlási küszöbszám polgármester választás esetén (a választópolgárok számának 3 %-a, felfelé kerekítve): 8

http://mekenyes.hu/2022/04/21/hirdetmeny-az-idokozi-polgarmester-valasztas-ajanlasi-kuszobszamanak-megallapitasarol/

 

Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet.

 • Jelölt esetében az ajánlóív igénylésére az A4 jelű formanyomtatvány áll rendelkezésre.
 • Az ajánlóívet a független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelölő szervezet a Mágocsi Helyi Választási Irodától igényelheti.
 • Az ajánlóív igénylésekor kell nyilatkoznia a jelöltként indulni szándékozó választópolgárnak arról, hogy a nevét milyen módon kívánja szerepeltetni az ajánlóíven, a szavazólapon és az internetes tájékoztatásban.
 • Hivatalos ajánlóívnek csak a HVI által – a jogszabályok által előírt eljárási rendben – biztosított ajánlóív minősül. Az ajánlóívről kitöltetlen állapotban sem lehet másolatot készíteni.
 • Az egy választópolgár által elfogadható jelölések számát és fajtáját az Övjt. 8. §-a tartalmazza.
 • Egy jelölő szervezet egy egyéni választókerületben csak egy jelöltet állíthat.

 

Az ajánlóívek igénylésére és jelöltek bejelentésére rendelkezésre álló időszak a Mekényesi HVB 2/2022. (IV.11.) HVB határozata szerint

2022. május 7. (szombat) napjától

2022. május 23. (hétfő) napjáig tart.

 

Ehhez kapcsolódón a Helyi Választási Iroda 2022. május 7-én szombaton 9- 16 óráig ügyeletet tart.

 

Ki ajánlhat jelöltet?

Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a választáson a választókerületben a szavazóköri névjegyzékben szerepel.

A jogszabályi előírások szerint az ajánló választójogát az ajánlóív átadásának és leadásának napja közötti intervallumban kell vizsgálni az ajánlások ellenőrzése során.

Az ajánlóívre rá kell vezetni az ajánlást adó választópolgár

 1. nevét,
 2. személyi azonosítóját,
 3. magyarországi lakcímét,

Az ajánlás érvényességének és hitelességének elengedhetetlen feltétele a saját kezű aláírás. A többi adat az ajánló választópolgár jelenlétében másképp is rávezethető az ajánlóívre. A nevének saját kezű aláírására képtelen (pl. testi fogyatékos, vak, illetve gyengén látó, írástudatlan) választópolgár az ajánlóívet a választási iroda vezetője, tagja, valamint bíróság, közjegyző előtt láthatja el kézjegyével. A választópolgár kézjegyét a választási iroda hivatalos személyként eljáró vezetője vagy tagja, valamint a bíróság, illetőleg a közjegyző hitelesíti.

Az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő személy feltünteti nevét, személyi azonosítóját – ha nem rendelkezik személyi azonosítóval, akkor a személyazonosító igazolványa, az útlevele vagy a vezetői engedélye számát – és aláírását.

A választópolgár jelölési egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat, a további ajánlásai érvénytelenek.

Az ajánlás nem vonható vissza.

 

Hol és hogyan lehet ajánlást gyűjteni?

Ajánlást a polgárok zaklatása nélkül a jelölő szervezet képviselője vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve annak képviselője – az alábbi kivételeken túl – bárhol gyűjthet.

Nem gyűjthető ajánlás:

 • az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidejében vagy munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben
 • a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben,
 • tömegközlekedési eszközön,
 • hivatali helyiségében,
 • felsőoktatási és köznevelési intézményben,
 • egészségügyi szolgáltató helyiségében,
 • közforgalom számára nyitva álló magánterületen, kivéve, ha a tulajdonos előzetesen, írásban hozzájárult az aláírásgyűjtéshez.

Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgár részére előnyt adni vagy ígérni tilos.

 

A jelölt bejelentése

A polgármester-jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző 34. napon, azaz

legkésőbb 2022. május 23-án 16 óráig kell bejelenteni

a HVB-nél az E2 nyomtatvány és az ajánlóívek átadásával.

A független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a HVI-nek, legkésőbb a jelölt bejelentésére nyitva álló határidőig.

E kötelezettség elmulasztása esetén a HVB hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után ezer forint. Nem szabható ki bírság a legkésőbb a határidő elteltét követő napon benyújtott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóív után.

Az ajánlóíveket bárki leadhatja, ahhoz külön meghatalmazás nem szükséges és nem kérhető.

 

A HVB minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet– legkésőbb a bejelentését követő negyedik napon – nyilvántartásba vesz.

 

A jelöltajánlással kapcsolatos további, részletesebb információ megtalálható itt:

http://mekenyes.hu/wp-content/uploads/2022/05/Mekenyes_idokozi_Jeloltek-bejelentese_ajanlas.pdf

Az időközi választással kapcsolatos további tájékoztatók megtalálhatók itt:

http://mekenyes.hu/tajekoztatok-hvi/

Az időközi választáshoz kapcsolódó nyomtatványok megtalálhatók itt:

http://mekenyes.hu/jelolteknek/

További személyes tájékoztatás kérhető az alábbi elérhetőségeken:


Helyi Választási Iroda Mágocs
Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal

7342 Mágocs, Szabadság utca 39.

Telefon: 72/451-110; 20/582-9233;

Fax: 72/560-019

E-mail: jegyzo@magocs.hu

HVI vezető:
dr. Morvay Klaudia jegyző

Telefon: 06 20/582-9233

E-mail:  jegyzo@magocs.hu

HVI vezető – helyettes:
Jónás István aljegyző

Telefon: 06 20/267-9658

E-mail: igazgatas@magocs.hu

HVI- tag:
Lindauer-Bakó Bernadett

Telefon: 06 20/563-9198

E-mail: szoc@magocs.hu

 

Mágocs, 2022. május 5.

 

dr. Morvay Klaudia

jegyző, HVI -vezető

Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.