Hirdetmény – Lakossági fórum! (2019. március 20.)

HIRDETMÉNY

Mekényes Község Önkormányzata a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően megkezdte a településképi rendelet megalkotását. A dokumentum elkészítéséhez szükséges eljárás során Mekényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 11/2017. (VII.26.) önkormányzati rendelete alapján

lakossági fórumot kell tartani.

 

A lakossági fórum helye: Polgármesteri Hivatal  7345 Mekényes, Fő u. 115.

Ideje: 2019. március 20. 16:30-óra.

A fórumon az érdeklődő lakosságot a települési főépítész tájékoztatja a településképi rendelet elkészítésének menetéről, annak jogszabályi hátteréről.

A dokumentum készítésével kapcsolatosan kérdések és javaslatok tehetők a helyszínen szóban és írásban, vagy legkésőbb 2019. március 28. napjáig írásban.

A véleményeket Mekényes Község polgármesteri hivatalához személyesen, postai (7344 Mekényes, Fő utca 115.) úton, vagy a muszak@magocs.hu e-mail címre kell beküldeni.

A településképi rendelettervezettel kapcsolatos további információ a www.mekenyes.hu oldalon található.

Megjelenésükre számítunk.

Schild Róbert
polgármester

 

Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.