Tájékoztató a jelöltajánlással, jelöltek bejelentésével kapcsolatos tudnivalókról

Letölthető pdf

Tájékoztató

a jelöltajánlással, jelöltek, jelölő szervezetek bejelentésével kapcsolatos tudnivalókról

 

Mekényes Község Helyi Választási Bizottsága a 2/2022. (IV. 11.) HVB határozatával Mekényes községben az időközi polgármester -választást 2022. június 26. napjára (vasárnap) tűzte ki.

 

Az időközi választáson jelölt lehet

 • független jelölt
 • jelölő szervezet (párt, egyesület, nemzetiségi szervezet) jelöltje.

 

A polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a HVI vezetője közlemény útján állapítja meg és hozza nyilvánosságra a szavazást megelőző 66. napon.  Mekényesre 2022. június 26. napjára kitűzött időközi polgármester -választással kapcsolatban 2022. április 21-én közzétett hirdetmény szerint:

Választópolgárok száma 2022. április 20-án: 252
Ajánlási küszöbszám polgármester választás esetén (a választópolgárok számának 3 %-a, felfelé kerekítve): 8

http://mekenyes.hu/2022/04/21/hirdetmeny-az-idokozi-polgarmester-valasztas-ajanlasi-kuszobszamanak-megallapitasarol/

 

Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet.

 • Jelölt esetében az ajánlóív igénylésére az A4 jelű formanyomtatvány áll rendelkezésre.
 • Az ajánlóívet a független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelölő szervezet a Mágocsi Helyi Választási Irodától igényelheti.
 • Az ajánlóív igénylésekor kell nyilatkoznia a jelöltként indulni szándékozó választópolgárnak arról, hogy a nevét milyen módon kívánja szerepeltetni az ajánlóíven, a szavazólapon és az internetes tájékoztatásban.
 • Hivatalos ajánlóívnek csak a HVI által – a jogszabályok által előírt eljárási rendben – biztosított ajánlóív minősül. Az ajánlóívről kitöltetlen állapotban sem lehet másolatot készíteni.
 • Az egy választópolgár által elfogadható jelölések számát és fajtáját az Övjt. 8. §-a tartalmazza.
 • Egy jelölő szervezet egy egyéni választókerületben csak egy jelöltet állíthat.

 

Az ajánlóívek igénylésére és jelöltek bejelentésére rendelkezésre álló időszak a Mekényesi HVB 2/2022. (IV.11.) HVB határozata szerint

 

2022. május 7. (szombat) napjától

2022. május 23. (hétfő) napjáig tart.

 Ehhez kapcsolódón a Helyi Választási Iroda 2022. május 7-én szombaton 9- 16 óráig ügyeletet tart.

 

Ki ajánlhat jelöltet?

 • Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a választáson a választókerületben a szavazóköri névjegyzékben szerepel.

A jogszabályi előírások szerint az ajánló választójogát az ajánlóív átadásának és leadásának napja közötti intervallumban kell vizsgálni az ajánlások ellenőrzése során.

 • Az ajánlóívre rá kell vezetni az ajánlást adó választópolgár

a) nevét,

b) személyi azonosítóját,

c) magyarországi lakcímét,

Az ajánlás érvényességének és hitelességének elengedhetetlen feltétele a saját kezű aláírás. A többi adat az ajánló választópolgár jelenlétében másképp is rávezethető az ajánlóívre. A nevének saját kezű aláírására képtelen (pl. testi fogyatékos, vak, illetve gyengén látó, írástudatlan) választópolgár az ajánlóívet a választási iroda vezetője, tagja, valamint bíróság, közjegyző előtt láthatja el kézjegyével. A választópolgár kézjegyét a választási iroda hivatalos személyként eljáró vezetője vagy tagja, valamint a bíróság, illetőleg a közjegyző hitelesíti.

 • Az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő személy feltünteti nevét, személyi azonosítóját – ha nem rendelkezik személyi azonosítóval, akkor a személyazonosító igazolványa, az útlevele vagy a vezetői engedélye számát – és aláírását.
 • A választópolgár jelölési egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat, a további ajánlásai érvénytelenek.
 • Az ajánlás nem vonható vissza.

 

Hol és hogyan lehet ajánlást gyűjteni?

 • Ajánlást a polgárok zaklatása nélkül a jelölő szervezet képviselője vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve annak képviselője – az alábbi kivételeken túl – bárhol gyűjthet.
 • Nem gyűjthető ajánlás:
 • az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidejében vagy munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben
 • a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben,
 • tömegközlekedési eszközön,
 • hivatali helyiségében,
 • felsőoktatási és köznevelési intézményben,
 • egészségügyi szolgáltató helyiségében,
 • közforgalom számára nyitva álló magánterületen, kivéve, ha a tulajdonos előzetesen, írásban hozzájárult az aláírásgyűjtéshez.
 • Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgár részére előnyt adni vagy ígérni tilos.

 

A jelölt bejelentése

 • A polgármester-jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző 34. napon, azaz

legkésőbb 2022. május 23-án 16 óráig kell bejelenteni

a HVB-nél az E2 nyomtatvány és az ajánlóívek átadásával.

 • A független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a HVI-nek, legkésőbb a jelölt bejelentésére nyitva álló határidőig.

E kötelezettség elmulasztása esetén a HVB hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után ezer forint. Nem szabható ki bírság a legkésőbb a határidő elteltét követő napon benyújtott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóív után.

 • Az ajánlóíveket bárki leadhatja, ahhoz külön meghatalmazás nem szükséges és nem kérhető.

 

A HVB minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet– legkésőbb a bejelentését követő negyedik napon – nyilvántartásba vesz.

 

A jelöltajánlással kapcsolatos további, részletesebb információ megtalálható itt:

http://mekenyes.hu/wp-content/uploads/2022/05/Mekenyes_idokozi_Jeloltek-bejelentese_ajanlas.pdf

 

 

Az időközi választással kapcsolatos további tájékoztatók megtalálhatók itt:

http://mekenyes.hu/tajekoztatok-hvi/

 

 

Az időközi választáshoz kapcsolódó nyomtatványok megtalálhatók itt:

http://mekenyes.hu/jelolteknek/

 

További személyes tájékoztatás kérhető az alábbi elérhetőségeken:


Helyi Választási Iroda Mágocs

Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal

7342 Mágocs, Szabadság utca 39.

Telefon: 72/451-110; 20/582-9233;

Fax: 72/560-019

E-mail: jegyzo@magocs.hu

HVI vezető:
dr. Morvay Klaudia jegyző

Telefon: 06 20/582-9233

E-mail:  jegyzo@magocs.hu

HVI vezető – helyettes:
Jónás István aljegyző

Telefon: 06 20/267-9658

E-mail: igazgatas@magocs.hu

HVI- tag:
Lindauer-Bakó Bernadett

Telefon: 06 20/563-9198

E-mail: szoc@magocs.hu

 

Mágocs, 2022. május 5.

 

dr. Morvay Klaudia

jegyző, HVI -vezető

 

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.